SLIDER

รับซ่อมคอมพิวเตอร์

ร้าน HUA HIN E-SPORT AND PRINTING

 รับบริการเช็คอาการคอมพิวเตอร์ และโน๊ตบุ๊ค และบริการซ่อมคอมพิวเตอร์และโน๊ตบุ๊ค
คอมพิวเตอร์หรือโน๊ตบุ๊คมีปัญหาคราใด ต้องการซ่อมคอมพิวเตอร์และต้องการซ่อมโน๊ตบุ๊คสามารถยกมาให้เราเช็คอาการให้ได้ (เครื่องพีซีไม่ต้องยกจอมา)
ราคาเริ่มต้น 500 บาท
ร้านอยู่ซอยหัวหิน 102 โทร 095-602-6879
WWW.HUAHINESPORT.COM
credit freepik

© HUA HIN E-SPORT AND PRINTING • web manage by HUA HIN E-SPORT.